Personaluthyrning i NetSuite tillsammans med SuiteCorner

Med Oracle NetSuite och modulen ”Bemanningsföretag & Personaluthyrning” från SuiteCorner kan du ta kontroll över din personaluthyrning, dina bemanningstjänster och optimera ditt företags resurser.

personaluthyrning netsuite med suitecorner
Projekt Budget och Avräkning i NetSuite

Effektiv personaluthyrning

Effektiv personaluthyrning och bemanningstjänster utgör ryggraden i många företags verksamhet. För att förenkla och optimera dessa kritiska processer använder allt fler företag affärssystemet NetSuite som rankas som världsledande aktör på detta område enligt bland annat Gartner. Genom att anpassa och skräddarsy NetSuite med hjälp av SuiteCorners modul Bemanningsföretag & Personaluthyrning får ert företag en mycket kraftfull lösning för hantering av personaluthyrning.

man using netsuite on iMac

Effektivisera arbetet med Personaluthyrning och Bemanningstjänster

I en värld där flexibilitet och effektivitet är avgörande för att kunna tillhandahålla rätt resurs till rätt uppdrag, är det oerhört viktigt att se till att allt hänger ihop på ett effektivt och tydligt sätt, speciellt när det handlar om verksamheter som personaluthyrning och bemanningstjänster. Personaluthyrning omfattar helt naturligt många anställda och kandidater, många avtal och många kunder. Att i en sådan miljö ha direkt tillgång till vilka som är placerade var, under vilka avtal, hur länge avtalen löper, hur projekten/uppdragen är uppsatta med mera, är milt sagt nödvändigt för att kunna arbeta effektivt och korrekt i alla lägen.

NetSuite: En solid grund att bygga på för personalhantering

NetSuite är, som redan nämnt, världsledande inom affärssystem, och innehåller bland annat ett komplett ekonomisystem med stöd för koncerner, CRM, projekt och en rad andra moduler. NetSuite är en äkta molntjänst och finns dessutom tillgängligt på +20 olika språk inklusive svenska. Har ni utländsk personal kan olika användare ha olika språk i systemet. Det är en plattform som inte bara hjälper företag att bygga och vårda relationer med sina kunder, utan som också kan anpassas för att hantera specialiserade uppgifter som personaluthyrning och bemanningstjänster effektivt.

Boka demo

SuiteCorner: Skräddarsydd modul för Personaluthyrning och Bemanningstjänster

Genom att använda NetSuite i kombination med modulen ”Bemanningsföretag & Personaluthyrning” från SuiteCorner kan du optimera din personaluthyrning och dina bemanningstjänster. Du får bättre överblick över dina resurser, kan snabbare hitta lämplig personal för olika projekt, och säkerställer att hantering av alla delar av era processer sker smidigt inom området personaluthyrning och bemanningstjänster.

För att dra full nytta av NetSuites potential för personaluthyrning och bemanningstjänster har vi skapat en specifik modul för att ni snabbt ska komma igång med en lösning som täcker allt ni behöver för att effektivt arbeta med alla olika aspekter av personaluthyrning.

Modulen i NetSuite inkluderar allt från att hantera kandidatprocesser, anställda, kunder, avtal och konsulter, koppling till webbpublicering vid behov, budget och uppföljning, tidrapportering, fakturering samt integrationsmöjligheter mot Office 365 eller Gmail, till ett stort urval av olika rapporter för att följa upp från individuell-, till kund-, till övergripande nivå. Med hjälp av detta blir ditt arbete runt personaluthyrning och bemanningstjänster snabbare, tydligare och effektivare än någonsin tidigare.

project accelerate for netsuite boards

Fördelar med personalhantering i NetSuite

 • Arbeta i tydliga processer från start till avslutat uppdrag
 • Få bättre koll på er lönsamhet i avtalen
 • Minska administrationen i uthyrningsprocessen
 • Kraftfulla CRM-lösningar inkluderade
 • Automatiserad rapportering internt och till kund
 • Smidiga rutiner runt tidrapportering och utlägg
 • Fakturering med stöd för självfakturering
 • Ekonomisystem med stöd för koncerner, projekt, support mm
 • Oracle NetSuite – världsledande affärssystem i äkta molntjänst
Boka demo idag

Viktiga funktioner i modulen ”Bemanningsföretag & Personaluthyrning”

Modulen ”Bemanningsföretag & Personaluthyrning” inkluderar flera viktiga funktioner som är avgörande för en smidig verksamhet, bland annat:

 • Rekryteringsprocesser:

  Hantera hela rekryteringsprocessen från start till mål direkt i NetSuite.

 • Avtalsprocesser:

  Automatisera processer för enkel hantering av kundavtal och anställningsavtal runt personaluthyrning.

 • Digital signering:

  En papperslös hantering av digitalt signerade avtal direkt kopplade till kund och uppdrag under hela uppdraget.

 • Medarbetarregister:

  Ett omfattande medarbetarregister som innehåller all nödvändig information om dina anställda och inhyrd personal som ingår i din personaluthyrning.

 • Kundhantering:

  En plats för att hantera och följa upp information om dina kunder och deras behov av personaluthyrning.

 • Uppdrag:

  Spårning och hantering av uppdrag hos kunder, resursnyttjande med mera. Löpande uppföljning av uppdrag/projekt ur flera olika perspektiv, såväl för kunds information och intern uppföljning.

 • Tidrapportering:

  Tidrapporter och utläggsredovisning i moderna och användarvänliga gränssnitt på webben eller i mobilappen, underlag hanteras så klart enligt era attestregler innan fakturering.

 • Fakturering:

  Effektiv hantering av faktureringsprocessen för att säkerställa korrekt och snabb fakturering av personaluthyrningstjänster. Detta inkluderar saker som bifogade rapporter och handlingar, eller stöd för självfakturor för underkonsulter.

 • Rapporter:

  Generera olika typer av rapporter, från övergripande till kundspecifika återkommande rapporter inklusive ekonomiska analyser, arbetsbelastningsrapporter och effektivitetsanalyser, för att fatta välgrundade beslut och optimera din verksamhet.

 • Integration Mail:

  Med NetSuite ingår även möjlighet att integrera mot Office 365 och Gmail för att synkronisera e-post och möten mellan systemen vilket ger möjlighet att direkt få en samlad bild över all kommunikation med kunderna, även om ni är flera som jobbar mot samma kund.

 • Genomtänkta och kraftfulla processer

  Tack vare genomtänkta och kraftfulla processer i lösningens alla delar kan administrationen förenklas och effektiviseras.

project accelerate for netsuite

Implementering

NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan implementeras på mycket kort tid. I ett intensivt projekt som vi kör tillsammans med kunden installerar vi och konfigurerar lösningen så att den verkligen passar varje kunds behov. Vi vet att om vi jämför NetSuite med andra liknande affärssystem på marknaden genomför vi implementeringsprojektet upp till 5 ggr fortare än konkurrenterna. Vi har fokuserat 100% på NetSuite i snart 20 år och vi vet att NetSuite kan implementeras mycket snabbt. Vi kallar ibland vår implementeringsmetodik för Project Accelerate!

personalhantering i netsuite

Demo i NetSuite

Demo av hur man kan hantera personaluthyrning i NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan erhållas kostnadsfritt av oss på SuiteCorner. Vi sätter gärna upp ett möte där vi visar och guidar er genom de olika lösningarna. Systemlösningen passar såväl små som större företag och organisationer. Många kunder ligger mellan 20-500 användare men vi har både mindre och ännu större kunder som kör NetSuite!

Boka demo
Business Development

Vill du veta mer om affärssystemet och molntjänsten NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning?

Nedan hittar du några utvalda inlägg som visar ett axplock av funktioner och finesser. Du kan även fylla i formuläret nedan för att få information om lösningarna skickat till din mail.

Några intressanta blogginlägg

Här kan ni läsa intressanta artiklar om modulen Personaluthyrning & Bemanningsföretag i NetSuite och hur löpande uppdrag hanteras i projektmodulen Project Accelerate.

Kontakta oss

Kontakta SuiteCorner för ett möte angående modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite så berättar vi mer om möjligheterna.
Telefon: 08-505 65 210