Prenumerationssystem NetSuite

Effektivisera personaluthyrningen med NetSuite från Oracle

  • Arbeta i tydliga processer från start till avslutat uppdrag
  • Få bättre koll på er lönsamhet i avtalen
  • Minska administrationen i uthyrningsprocessen
  • Kraftfulla CRM-lösningar inkluderade
  • Automatiserad rapportering internt och till kund
  • Smidiga rutiner runt tidrapportering och utlägg
  • Fakturering med stöd för självfakturering
  • Ekonomisystem med stöd för koncerner, projekt, support mm
  • Oracle NetSuite – världsledande affärssystem i äkta molntjänst

Beställ mer information om NetSuite och lösningar runt bemanningsföretag och personaluthyrning

Jag vill ta del av mer information och prissättning

Produktblad Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite

Övergripande beskrivning av lösningarna (7 sidor)

Kortare Demo (4 min)

Modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite

Mobilappen i NetSuite

Tidrapportering och utlägg direkt i mobilen

Vad innebär personaluthyrning i NetSuite

En rad olika systemlösningar runt bemanningsföretag och personaluthyrning finns samlade i lösningen. Vi vet att olika branscher har olika behov och det är enkelt att konfigurera systemet med det som är unikt för just er. Givetvis finns grundläggande systemstöd för exempelvis medarbetare, konsulter, kunder, leverantörer, arbetskalendrar mm.
Avtal matas därefter in som reglerar villkoren i uppdragen. Underkonsulter eller anställda medarbetare tidrapporterar och utläggsredovisar i smidiga appar eller på webben. Kraftfulla faktureringsrutiner med stöd för självfakturering underlättar administrationen. Automatisk distribution av fakturor och rapporter skickas till slutkund med e-post eller som e-faktura. Användarvänliga dashboards och analysrapporter öppnar sedan upp för en unik inblick i verksamhetens lönsamhet. Hela lösningen vilar i ett standardiserat affärssystem som heter NetSuite från Oracle. NetSuite som affärssystem rankas som världsledande av bl.a Gartner och lösningen innehåller ett komplett ekonomisystem med stöd för koncerner, CRM, projekt och en rad andra moduler. NetSuite är en äkta molntjänst och finns dessutom tillgängligt på +20 olika språk inkl. svenska! Har ni utländsk personal kan olika användare ha olika språk i systemet.

Lösningarna i NetSuite runt personaluthyrning levereras av SuiteCorner Solutions AB. Allt finns färdigpaketerat i modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning. Systemstödet passar alla företag och organisationer, stora som små, som säljer eller hyr ut tjänster i någon form. SuiteCorner har arbetat med NetSuite i snart 20 år och vi kan visa upp en stor mängd referenskunder.

Modulen ingår i vår grundpaketering Project Accelerate som också är en implementationsmetodik vilket gör att vi oerhört snabbt och effektivt kan ta lösningar i produktion hos våra kunder.

Best of breed – helt enkelt!

Boka demo

Projektorienterad form

Om uppdragen ingår i olika projekt har NetSuite en kraftfull modul för projekthantering. Användare ska inte behöva leta efter sina projektuppgifter. Med tillägget Boards for NetSuite som ingår i modulen får användarna access till sina projektuppgifter direkt på sin dashboard i en kanban-tavla. Genom drag-and-drop i kanban-tavlan drivs projektaktiviteterna framåt och olika status kan uppdateras med automatik. Användaren kan skriva kommentarer eller ändra i fält direkt i kortet på tavlan. Givetvis går det också att rapportera tid direkt från varje kort. Utöver ökad visibilitet sparar ni antal musklick och värdefull tid när ni arbetar med projektaktiviteterna!

Boka demo

Rapportering

Modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning innehåller ett antal olika rapporter, grafer och nyckeltal som är framtagna med fokus på branschbehoven. Alla standardrapporter kan också modifieras om det finns särskilda önskemål. Här nedan finner ni exempel på några utvalda rapporter.

Uppdraget/Projektet – Detaljerad rapport om ett enskilt uppdrag eller projekt. Med olika filter bestämmer ni detaljnivån i rapporten. Inkludera exempelvis Gannt direkt i rapporten.

Kund – En summerad rapport över alla pågående uppdrag/projekt hos en och samma kund. Den här rapporten passar utmärkt att även skicka till kund löpande under uppdraget projektet för att ge kunden ökad insyn. Rapporten illustrerar uppdrag/projektstatus ner i detalj om så önskas. Även här styr ni med filter vad som ska inkluderas i rapporten.

Total uppdragsöversikt – Ger en unik överblick på hur uppdragen/projekten går hos respektive säljare. Rapporten blickar både bakåt och framåt och ger således en prognos om vad som är på gång. Varje uppdrag/projekt som också kan listas i rapporten grupperas per kund.

Rapporterna kan beställas i NetSuite på kundkortet eller projektkort samt publiceras direkt på användarnas dashboard. Rapporter kan också schemaläggas så att de skickas ut internt eller externt vid regelbundna intervall.

Många sälj- och ekonomirapporter finns också tillgängliga.

Boka demo

Uppdrag/Projektbudget

Det har aldrig tidigare varit så enkelt som det är nu att hantera budget på uppdrag/projekt  i NetSuite. Med en knapptryckning skapas alla budgetrader upp automatiskt utifrån uppdragets/projektets schemalagda aktiviteter. Budgetraderna kan också grupperas.

Resultatet i budgeten kan ligga som ”Baseline” och budgeten kan därefter modifieras löpande fram till uppdraget/projektets avslut. Att mäta faktiska utfall mot budget ingår i flera förkonfigurerade rapporter.

Boka demo

Förenkla er administration med effektiva processer

Från registrering till godkännande (internt eller externt) till fakturering och självfakturering.

Underkonsulter eller anställda medarbetare tidrapporterar och utläggsredovisar i moderna och användarvänliga gränssnitt på webben eller i mobilappen. Tidrapporter och utlägg kan godkännas av interna användare eller av externa användare hos slutkunden om så önskas. Godkända underlag går vidare till fakturering som i sin tur kan ligga till grund för självfakturor som automatiskt kan genereras upp för underkonsulter i egna bolag.

Minimal handpåläggning behövs för att hantera alla dessa processer i NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning!

Uppdrag & Projektfakturering

Oavsett om ni använder debiteringsbaserade uppdrag eller projekt med milstolpar eller löpande räkning har standardsystemet starka faktureringsmöjligheter att erbjuda. Modulen  möjliggör att ni kan bifoga tidrapporter eller andra relevanta uppdragshandlingar till fakturan med automatik.

En tydlig fakturering med rätt underlag skapar förutsättningar för en god relation med kunderna!

Boka demo

Integration mot Office 365 eller Gmail

Genom samarbeten med SuperSync kan vi erbjuda möjligheter att synkronisera e-post mellan exempelvis Outlook och NetSuite. Möten kan också synkroniseras mellan systemen. All kommunikation sparas ned på kunderna och kontakterna i NetSuite och ni får där en unik samlad bild även om ni är flera personer som arbetar mot samma kund.

Boka demo

Implementering

NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan implementeras på mycket kort tid. I ett intensivt projekt som vi kör tillsammans med kunden installerar vi och konfigurerar lösningen så att den verkligen passar varje kunds behov. Vi vet att om vi jämför NetSuite med andra liknande affärssystem på marknaden genomför vi implementeringsprojektet upp till 5 ggr fortare än konkurrenterna. Vi har fokuserat 100% på NetSuite i snart 20 år och vi vet att NetSuite kan implementeras mycket snabbt. Vi kallar ibland vår implementeringsmetodik för Project Accelerate!

Demo

Demo av NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan erhållas kostnadsfritt av oss på SuiteCorner. Vi sätter gärna upp ett möte där vi visar och guidar er genom de olika lösningarna. Systemlösningen passar såväl små som större företag och organisationer. Många kunder ligger mellan 20-500 användare men vi har både mindre och ännu större kunder som kör NetSuite!

Ovan presenteras några utvalda kortfilmer som visar ett axplock av några funktioner och finesser. Tveka inte att kontakta oss för närmare presentation av lösningarna.

Nästa steg

Kontakta en säljare hos SuiteCorner eller boka en demo så berättar vi mer om licens- och uppsättningskostnader.

Beträffande implementering består steg 1 av att vi genomför en kortare analys av era krav och önskemål. Därefter genomför vi tillsammans ett kort och intensivt projekt där SuiteCorner säkerställer att uppsättningarna möter just era behov i er organisation.

Boka demo

Kontakta oss

Kontakta SuiteCorner för ett möte angående modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite så berättar vi mer om möjligheterna.