project accelerate for netsuite

Project Accelerate for NetSuite – Rapporter

Här kommer ett nytt inlägg i serien inlägg som handlar Project Management i NetSuite.

Detta inlägg har fokus på projektrapporter och hur viktiga de är för att användare verkligen ska få full inblick i hur projekten fortlöper. Verktyget som vi använder för att ta fram rapporterna heter Reporter for NetSuite och detta verktyg är också en del av vertikalen Project Accelerate for NetSuite från SuiteCorner. Med verktyget Reporter for NetSuite kan ni bygga helt fantastiska rapporter på alla områden i ert NetSuitesystem.

Rapporten som vi kommer att behandla i detta inlägg heter Project Scorecard men i lösningarna från SuiteCorner medföljer flera mycket matnyttiga rapporter runt projekt. Ett exempel på en annan intressant rapport är Total Project Overview som ger en mycket bra översikt per projektledare. Eller rapporten Customer Projects som summerar och listar alla delprojekt på en kund. Längst ner i detta inlägg finner ni länkar till sidor som mer beskriver Reporter for NetSuite.

Flera sätt att köra rapporterna

Kör rapporten direkt på er dashboard:

Alla rapporter från Reporter for NetSuite kan köras direkt i er dashboard. Med filter kan ni välja projekt eller andra relevanta filter som styr vad som presenteras i innehållet i rapporten.

Filtersektionen i dashboard

Kör rapporten direkt på Project Dashboard:

Väljer man att lägga upp rapporten i Project Dashboard körs rapporten automatiskt mot just det projekt som visas i Project Dashboard.

Kör rapporten från Projektkortet:

En knapptryckning på projektkortet så kommer beställningsformuläret upp. Här kan man också välja att förhandsgranska eller maila iväg rapporten.

Project Scorecard – data i rapporten

I bakgrunden körs flera olika sökningar som plockar upp relevant data runt projektet. Det är exempelvis sökningar mot projekttabellen, tidregistreringar, utläggsredovisningar och andra transaktioner såsom kundfakturor och leverantörsfakturor. Rapporten slår samman all data från sökningarna och presenterar informationen i en mycket genomtänkt layout.

Project Scorescard – Innehåll

Header och footer

Givetvis kan ni ändra informationen och bilder i header och footer så den exempelvis visar ert bolags logotyp.

Projektöversikt

Längst upp i rapporten presenteras övergripande information om projektet.

Nyckeltal och timmar per månad

Ett antal utvalda nyckeltal presenteras och en graf över hur timmar registrerats per månad.

Budget

Om ni använder projektets budgetfunktioner (WBS) kan budgetinformationen presenteras. Här visar vi också upp faktiskt utfall. Intäkter, kostnader och resultat både med numreiska värden och i stapeldiagram.

Lista över transaktioner

Projektet alla transaktioner listas upp i rapporten.
OBS! Transaktioner som visas upp kan vara klickbara. Dvs drill-down direkt ned till transaktionen!

Projektets alla projektuppgifter / milstolpar

Här presenteras alla ingående projektaktiviteter och status på respektive aktivitet.

Gantt

Projektrapporten inkluderar även en gantt-vy. Mycket användbar för att snabbt få en överblick på alla delaktiviteter.

Summering

All information som presenteras i rapporten går givetvis att finna på många ställen i NetSuite. Det som är unikt är att vi samlar ihop all viktig information om projektet och presenterar det i EN rapport. En PDF som också kan skrivas ut eller schemaläggas och mailas till externa användare om så önskas. Rapporten Project Scorecard ger användarna en fullständig bild över projektet på ett och samma ställe. Med verktyget Reporter for NetSuite går det också att modifiera rapporten om ni önskar inkludera andra saker än det vi valt ut i denna standardmall. Project Scorecard-rapporten ingår i verktyget Reporter for NetSuite och verktyget ingår i paketeringen Project Accelerate for NetSuite från SuiteCorner.

Har ni önskemål om andra avancerade rapporter i NetSuite och önskar att ni kunde köra dem direkt i NetSuite istället för att exportera data till excel eller BI-lösningar kan ni vända er till SuiteCorner så hjälper vi er med Reporter for NetSuite.

Här kan ni se hela denna exempelrapport

Här kan ni läsa mer om Reporter for NetSuite

Här kan ni läsa tidigare blogginlägg i serien om Project Management

Här kan ni komma i kontakt med SuiteCorner

 

/Rikard Burman Holmgren
CEO

 

Se fler blogginlägg