Prenumerationssystem NetSuite

Vill ni få en optimerad projekthantering i NetSuite

  • Arbeta i tydliga processer från start till avslutat projekt
  • Få bättre koll på er projektlönsamhet och projektbudget
  • Få bättre koll på projektaktiviteterna
  • Automatiserad projektrapportering internt och till kund

Beställ mer information om Project Accelerate

Jag vill ta del av mer information om Project Acceleate och prissättningen

Vad är Project Accelerate for NetSuite

SuiteCorner har utvecklat en rad verktyg, projektroller och lösningar som tar projekthanteringen i NetSuite till nya höjder. Lösningarna är ihopsamlade och paketerade i Project Accelerate. Allting bygger på NetSuites standardmodul SuiteProjects som redan i sitt grundutförande erbjuder mängder av möjligheter till en sofistikerad projekthantering. Med SuiteCorners Project Accelerate for NetSuite erhåller ni utökat systemstöd i en optimerad och användarvänlig lösning.

NetSuite SuiteProjects och Project Accelerate passar alla företag och organisationer, stora som små, som säljer tjänster i en projektorienterad form.

Best of breed – helt enkelt!

Boka demo

Projektöverblick

Användare ska inte behöva leta efter sina projektuppgifter. Med tillägget Boards for NetSuite som ingår i Project Accelerate får användarna access till sina projektuppgifter direkt på sin dashboard i en kanban-tavla. Genom drag-and-drop i kanban-tavlan drivs projektaktiviteterna framåt och olika status kan uppdateras med automatik. Användaren kan skriva kommentarer eller ändra i fält direkt i kortet på tavlan. Givetvis går det också att rapportera tid direkt från varje kort. Utöver ökad visibilitet sparar ni antal musklick och värdefull tid när ni arbetar med projektaktiviteterna!

Boka demo

Projektrapportering

Project Accelerate innehåller ett antal olika projektrapporter som är framtagna med tillägget Reporter for NetSuite som också ingår i lösningen.

Project Report – Detaljerad rapport om ett enskilt projekt. Med olika filter bestämmer ni detaljnivån i rapporten. Inkludera exempelvis Gannt direkt i rapporten.

Customer Projects – En summerad rapport över alla pågående projekt hos en och samma kund. Den här rapporten passar utmärkt att även skicka till kund löpande under projektet för att ge kunden ökad insyn. Rapporten illustrerar projektstatus ner i detalj om så önskas. Även här styr ni med filter vad som ska inkluderas i rapporten.

Total Project Overview – Ger en unik överblick på hur projekten går hos respektive Projekt Manager. Rapporten blickar både bakåt och framåt och ger således en prognos om vad som är på gång. Varje projekt som också kan listas i rapporten grupperas per kund.

Rapporterna kan beställas i NetSuite på kundkortet eller projektkort samt publiceras direkt på användarnas dashboard. Rapporter kan också schemaläggas så att de skickas ut internt eller externt vid regelbundna intervaller.

Sälj- och Ekonomirapporter finns också tillgängliga.

Boka demo

Projektbudget

Det har aldrig tidigare varit så enkelt som det är nu med Project Accelerate att hantera projektets budget (WBS) i NetSuite. Med en knapptryckning skapas alla budgetrader upp automatiskt utifrån projektets schemalagda projektaktiviteter.  Budgetraderna kan också grupperas över Activity Codes.

Resultatet i Baseline Budget eller EAC Budget visualiseras givetvis i projektrapporterna som ingår i Project Accelerate.

Boka demo

Projektfakturering

Oavsett om ni använder debiteringsbaserade projekt eller projekt med milstolpar eller löpande räkning har standardsystemet starka faktureringsmöjligheter att erbjuda. Project Accelerate möjliggör att ni kan bifoga tidrapporter, projektdagböcker eller andra relevanta projekthandlingar till fakturan med automatik.

En tydlig projektfakturering med rätt underlag skapar förutsättningar för en god relation med kunderna!

Boka demo

Integration mot Office 365

Genom samarbeten med SuperSync kan vi erbjuda möjligheter att synkronisera e-post mellan Outlook och NetSuite samt synkronisering (dubbelriktad) av projektmöten i NetSuite och möten i Outlook. Projektdeltagare kan därmed direkt se i sin Outlook-kalender vilka projektaktiviteter de ska arbeta med. Säljare i projektorienterade organisationer har också stor nytta av dessa synkroniseringsmöjligheter.

Boka demo

Nästa steg

Kontakta en säljare hos SuiteCorner eller boka en demo så berättar vi mer om licens- och uppsättningskostnader.

Beträffande implementering består steg 1 av vi eller ni själva installerar Project Accelerate i ert NetSuitekonto. Därefter genomför vi tillsammans ett kort och intensivt projekt där SuiteCorner eller er lokala partner säkerställer att uppsättningarna möter just era behov i er projektorganisation.

Boka demo

Project Accelerate for NetSuite

Kontakta SuiteCorner för ett möte angående Project Accelerate for NetSuite så berättar vi mer om möjligheterna med projekthantering i NetSuite.