Members NetSuite

Membership Management för NetSuite

 • En lösning för hela organisationen
 • Medlemshantering, från ansökan och onboarding till automatiserad fakturering
 • CRM för optimerade kundresor ger fler och nöjdare medlemmar och kunder
 • Hantera medlemskap och abonnemang, och utbildningar och event för era medlemmar och externa kunder

Beställ mer info om Membership Management

Mejla mig produktblad och prissättning

NetSuite Plattform Membership

Allt i ett system

SuiteCorner har i NetSuite, som rankas som det främsta affärssystemet i molnet, tagit fram en branschlösning för medlemsorganisationer. Utöver att lösningen hanterar medlemskap, abonnemang, event och utbildningar så har ekonomi- och CRMprocesser optimerats för att fungera optimalt för en medlemsorganisation. Tack vare att lösningen är byggd direkt i NetSuite får ni nu möjlighet att hantera er verksamhets alla processer i ett system. 

Boka demo
Membership management for NetSuite

Medlemshantering

Vi hjälper er att sätta upp en optimal kundresa för era medlemmar. Med en fördefinierad och flexibel ansökningsprocess hjälper vi er att skapa en bra relation med era medlemmar redan från start. Med automatiserade aviserings- och faktureringsflöden förnyas medlemskapen enligt det regelverk ni väljer. Erbjud era medlemmar olika abonnemang, kurser och event som en del av kundresan. En medlem som väljer att avsluta sitt medlemskap behöver också rätt hantering för att säkerställa en professionell exit. Vi hjälper er i alla led så att ni kan fokusera på att få marknadens nöjdaste medlemmar.

Boka demo

Enkel och flexibel fakturering

Med Membership Management får ni ett väldigt enkelt och flexibelt sätt att avisera och fakturera både era medlemmars medlemskap och olika abonnemang.  Vad fungerar bäst för er verksamhet, fakturerar ni löpande eller en gång om året. Vilka avgifter tar ni, har ni familjeabonnemang, företagsabonnemang, vill ni samfakturera alla medlemmens tjänster etc. I denna uppsättning finns stor flexibilitet och era aviserings och faktureringsrutiner sätts upp för att stödja er att hantera era medlemmar på bästa sätt. 

Boka demo
Event Management in NetSuite

Event och utbildning hanterad i NetSuite

Att organisera och administrera event och utbildningar som erbjuds medlemmar och kunder är en viktig del för många medlemsorganisationer. Event Manager for NetSuite är en integrerad  del i  lösningen. Här kan ni sätta upp, projektleda, marknadsföra, sälja och fakturera event och utbildningar direkt i NetSuite. Att detta är en integrerad del i samma system kommer spara er både tid och pengar samtidigt som det ger er möjlighet att få en helhetsvy över era medlemmar i samma system.

Läs mer

Membership Management for NetSuite

Att ha ett system för hela verksamheten, där alla kan dra åt samma håll och där ni har hjälp av varadra ger er möjlighet att fokusera på utveckla relationen med era medlemmar. Med en 360 graders kundvy där all information om era kunder, deras medlemskap, abonnemang, utbildningar, event och eventuella supportärenden finns samlad kommer ni kunna bemöta era medlemmar och kunder på ett professionellt sätt i alla led. Genom vår lösning kommer ni kunna lyfta hela verksamheten.

prenumerationssystem netsuite

Ekonomi

 • Kund och leverantörsreskontra
 • Automatiserad avisering och fakturering via E-faktura, epost och postalt
 • Stöd för Koncernhantering
 • Uppföljning och rapportering
DNB Mockup

Medlems- och Eventhantering

 • Från ansökan till avslutat medlemskap
 • Abonnemangshantering
 • Event och utbildningar
 • Uppföljning och rapportering
Verticals and SuiteApps for NetSuite

CRM

 • Kundresor
 • Support
Project NetSuite Event Manager

Projekt

 • Aktiviteter
 • Resursplanering
 • Tidregistrering
 • Vidarefakturering
 • Rapportering

Har du några frågor?

Med vår medlemsvertikal hjälper vi alla i er organisation att få bättre överblick på verksamheten än de någonsin haft tidigare. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte med er eller svarar på eventuella frågor via mail.