CRM NetSuite Kanban

Varför företag som har NetSuite som ERP borde sluta använda SalesForce, Pipedrive, Hubspot som separata CRM system

Det finns flera anledningar varför företag som har NetSuite som sitt ERP-system och samtidigt använder sig av ett separat CRM-system, som exempelvis SalesForce, Pipedrive eller Hubspot, bör stänga ner dessa  och köra allt i NetSuites

Effektivitet och produktivitet

Genom att använda NetSuites CRM-funktioner kan företaget skapa en mer effektiv och produktiv arbetsmiljö. Användarna behöver inte växla mellan olika system och kan istället utföra sina arbetsuppgifter inom en och samma plattform. Detta minskar inlärningskurvan och gör det enklare att hantera försäljnings- och kundrelaterade aktiviteter.

Integrerad datahantering

Genom att använda NetSuites CRM-funktioner kan företaget dra nytta av en integrerad datahantering. Istället för att behöva hantera och sammanställa data från två olika system kan företaget centrera all relevant information inom NetSuite. Detta minskar risken för felaktigheter och sparar tid och resurser.

Bättre synlighet och rapportering

När alla medarbetare arbetar i samma system får företaget en bättre synlighet över försäljningsprocessen och kundinteraktioner. NetSuite erbjuder olika verktyg och rapporteringsfunktioner som ger insikt i försäljningspipelinen, kundbehov och försäljningsprestationer. Detta underlättar beslutsfattande och hjälper till att identifiera områden för förbättring.

Minskad komplexitet och kostnader

Genom att konsolidera företagets olika system till en enda plattform minskar komplexiteten och driftskostnaderna. Att hantera flera system kräver ofta extra resurser, integration, underhåll och support. Genom att använda alla fantastiska CRM-funktioner i NetSuite, minskar företaget behovet av att investera i separata CRM-system och kan istället fokusera på att förbättra och optimera sin befintliga plattform.

Bättre samarbete och samordning

Genom att använda NetSuites CRM-funktioner kan företaget främja bättre samarbete och samordning mellan olika avdelningar. Informationen delas över olika funktioner, till exempel mellan försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Detta möjliggör en smidigare och mer sammanhängande kundupplevelse, vilket kommer leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Vi vågar påstå att NetSuite är marknadens bästa CRM system förutsatt att det konfigureras på rätt sätt.

Om ni vill få igång er säljorganisation i NetSuite men inte vet hur ni ska gå till väga, låt då oss på SuiteCorner hjälpa er med detta. Med över 16 års erfarenhet med NetSuite och med flera paketerade lösningar kan vi fort och enkelt hjälpa er igång.

 

Läs mer om CRM Accelerate och boka en demo eller ladda ner ett produktblad >>

Allt gott
/Daniel

Se fler blogginlägg