Event Success for NetSuite

Ett projektverktyg för hela Eventteamet

Varje event är ett eget projekt och det är massor som måste planeras och förberedas och det
kräves mycket av  den som är projektansvarig för att inget ska falla mellan stolarna.

Projekledarens nya bästa vän

Med Event Success får ni riktig starka funktioner för att hantera alla de aktiviteter som alltid måste genomföras i samband med att ni arbetar med ett event. Nu kan ni sluta använda er av gamla post-it lappar och excelark för att hålla reda på allt

Vanligt förekommande aktiviteter för ett event är att ta fram program, boka talare, boka lokaler, beställa mat, ljud och bild, erbjuda boende, hitta utställare och partners, personal till eventet, städning, marknadsföring, betala leverantörer, fakturera kunder etc. Listan på vad som ska göras före, under och efter eventet kan göras lång och därför är ett gediget projektstöd nästintill en nödvändighet för att lyckas leverera ett lyckat event.

Med Event Success får ni ett kraftfullt och lätthanterat projektverktyg som alla i projektgruppen kan arbeta i. Nu får ni en gemensam och tydlig bild av vad som behöver göras, när det ska genomföras och vem som är ansvarig. Inget ska behöva falla mellan stolarna.

Förkonfigurera projektmallar

I lösningen kan ni förkonfigurera olika projektmallar. När ni lägger upp en ny mall lägger ni in de aktiviteter som är typiska för den eventtyp som mallen är tänkt att användas för. Alla aktiviteter ni lägger in i mallen tilldelar ni sen till antingen en generisk roll eller till en faktisk person. Ni väljer också när i tiden aktiviteten ska vara genomförd. Här väljer ni hur många dagar före eller efter eventet som uppgiften ska genomföras, detta för att datumet för aktiviteten ska kunna sättas dynamiskt baserat på eventets startdatum.

När ni sen arbetar med ett nytt event kan ni applicera er projektmall till eventet och autogenerera alla aktiviteter. Det ända ni som projektledare behöver göra är att byta ut de generiska rollerna till faktiska projektmedlemmar. Den medarbetare som får en uppgift tilldelad till sig får direkt ett mail som bekräftelse på detta.

Detta är ett smidigt sätt att få grundstrukturen för projektet på plats. Givetvis är det sen väldigt enkelt att lägga till nya aktiviteter när nya behov uppstår. En inbjuden talare ber er ordna med boende och resa, någon vill få ett manus utskrivet, några som anmält sig behöver specialkost osv.

Med lösningen får ni sen även olika dashboards och rapporter för att ni smidigt och enkelt ska kunna se hur ni ligger till med alla uppgifter. Med Event Success kommer ni få en otroligt bra överblick på eventet och allt som behöver göras.

Läs mer om Event success och ta del av allt annat som ingår i lösningen eller boka en demo

/Daniel

Se fler blogginlägg