Projekthantering för event i NetSuite

Uppföljning och Avräkning av Interna och Externa Kostnader

Att framgångsrikt planera och genomföra evenemang kräver en noggrann och effektiv projektledning. Ett viktigt steg i denna process är att noggrant kunna följa upp och avräkna både interna och externa kostnader. Detta säkerställer inte bara projektets ekonomiska hälsa utan ger också insikter för framtida planering och förbättring. Nedan har vi sammanställt en kort översikt av vad som är viktigt när det gäller uppföljning och avräkning av kostnader för ett evenemang.

Projektets Inledning och Mål
Innan själva evenemanget äger rum är det viktigt att tydligt definiera projektets mål och krav. En del av detta inkluderar att skapa en budget som täcker alla förväntade kostnader, såväl interna som externa. Ett viktigt verktyg för att få  in dessa uppgifter är att arbeta med en aktivitetslista som synliggör allt som ska hanteras i projektet. Genom att skapa sig en klar överblick över projektets omfattning och ekonomiska ramar blir det senare lättare att genomföra en detaljerad och noggrann uppföljning.

Interna Kostnader

 1. Personalkostnader: Identifiera och bokför kostnader för personal som arbetat med projektet. Det inkluderar löner, övertidsersättning och eventuella bonusar.
 2. Material och Resurser: Avräkna kostnader för alla material och resurser som använts under projektets gång, såsom teknisk utrustning, möbler, trycksaker etc.
 3. Övriga Direkta Kostnader: Samla och dokumentera alla övriga direkta kostnader som kan inkludera transporter, boende, och andra utlägg för projektet.

Externa Kostnader

 1. Leverantörskostnader: Upprätta en detaljerad lista över kostnader relaterade till leverantörer och underleverantörer. Detta inkluderar catering, lokalhyra, ljud- och ljusutrustning med mera.
 2. Marknadsföring och Reklam: Avräkna kostnader för marknadsföringsinsatser och reklam. Detta kan omfatta tryckt material, digital marknadsföring och andra reklamkampanjer.

Uppföljning under Evenemanget

 1. Realtidsrapportering: I och med att ni hanterar projektet i NetSuite och löpande bokför kostnader och intäkter får ni en fantastisk realtidsrapportering direkt i projektverktyget. Detta ger projektledningen möjlighet att snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser från budgeten.
 2. Kommunikation: Håll en regelbunden kommunikation med alla inblandade parter för att vara medveten om eventuella förändringar eller oväntade kostnader som kan uppstå under evenemanget.
 3. Det är här också viktigt att medarbetarna enkelt kan notera om de förväntar sig någon leverantörsfaktura i och med någon av de uppgifter de arbetar med. Denna förväntade leverantörsfaktura kan projektledaren sen se till att den avräknas mot de leverantörsfakturor som kommer in.

Utvärdering efter Evenemanget

 1. Dokumentation: Säkerställ att alla kvitton och fakturor samlas in och registreras korrekt för att redovisningen och revisionen ska gå så enkelt som möjligt. I och med att ni hanterar detta i NetSuite får ni en otroligt bra överblick.
 2. Efteranalys: Genomför en noggrann efteranalys för att utvärdera projektets ekonomiska prestanda. Identifiera framgångsfaktorer och områden för förbättring inför framtida evenemang.
 3. Avvikelseanalys: Analysera avvikelser från den initiala budgeten och identifiera orsaker till dessa. Detta ger viktig insikt för att förhindra liknande problem i framtiden.

Effektiv uppföljning och avräkning av kostnader inom event projektledning är avgörande för att säkerställa projektets ekonomiska framgång och lära sig av erfarenheterna för kommande evenemang. Genom att implementera noggranna rapporteringsmekanismer och följa upp kostnaderna i realtid kan projektledningen skapa en stabil grund för lyckade evenemang och långsiktig framgång inom branschen. I ochh med att ni med Event Success har allt samlat i en lösning har ni bättre förutsättningar än någonsin att hantera detta framgångsrikt.

Om ni vill veta mer får ni gärna boka en Demo med vårt event team >>

Se fler blogginlägg