Så funkar Global sökning i NetSuite

Vad är Global Sökning och hur använder ni den i NetSuite

NetSuites Globala sökning är en funktion inom NetSuite som hjälper användaren att snabbt hitta information bland olika poster, transaktioner och entiteter. Global sökning ger användaren ett enkelt sökgränssnitt i NetSuite där användare kan ange nyckelord eller fraser för att söka efter specifik data i NetSuite.

Sökresultaten som matchar kriterierna listas och sorteras efter grupp, vilket gör det lätt för användaren att navigera till den post de letade efter.

Denna funktion är utformad för att förbättra produktivitet och effektivitet genom att möjliggöra för användare att snabbt hitta den information de behöver utan att behöva navigera genom olika menyval i NetSuite. Denna smidiga sökfuntion gör det enkelt för användaren att få tillgång till kritisk information i rätt tid.

Här är några tips för hur du använder Global sökning

Använd Prefix
Använd de tre första bokstäverna i postens namn, följt av : och sedan det du letar efter:

Kontakt = Kon: Karl Karlsson
Kund = Kun: Arvax Consulting AB
Anställd = Ans: Anna
Utläggsrapport = Utl: 123
Faktura = Fak: 411025
Artikel = Art: Dator
Affärsmöjlighet = Aff: 870001
Kundorder = Kun: 500151

Använd Wildcards
””, %, _

Exakt match = ””
”Arvax Consulting AB”
WildCard (%) = %
%vax
Om du anger Kun: Arvax – returneras endast kunder som börjar med Arvax
Om du anger Kun: %vax – Returneras kunder som inkluderar vax
WildCard (_) = _
A_k
Om du anger Kun: A_k – Returneras kunder som börjar med första bokstaven A och tredje bokstaven k

/Daniel

Se fler blogginlägg