Varför använder vissa företag externa CRM-lösningar när de har NetSuite?

Har man NetSuite behövs verkligen inget annat CRM-system!

Why run CRM in NetSuite

Oracle NetSuite som standardsystem inom ERP och CRM har all grundfunktionalitet som krävs av ett modernt affärssystem i en äkta molntjänst. Omfattande grundregister för kunder, leverantörer, kontakter och partners. Sofistikerade lösningar runt leads och prospekthantering med funktioner inom affärsmöjligheter, offerthantering, orderhantering, e-post, aktiviteter, möten och givetvis fakturering då allt hänger ihop med ekonomisystemet. Inbyggt marketing med stöd för massmail och uppföljning av vilka som läser och klickar i olika marketingutskick. Allt finns där i NetSuites standardlösningar som Oracle levererar!

Varför sitter då vissa kunder med NetSuite som ekonomisystem och sedan med externa CRM-lösningar som exempelvis SalesForce eller Pipedrive?

Vi på SuiteCorner som genom åren har hjälpt hundratals kunder har nog hört alla argument som finns till varför kunder vill behålla en extern CRM-lösning. Orsakerna kan vara många! En del organisationer har inte förstått att det faktiskt går att hantera alla CRM-processer i NetSuite. En del kunder hävdar att CRM-funktionerna i NetSuite inte är lika bra som i andra CRM-system och inom säljorganisationerna kan det ibland finnas starka röster, som tidigare arbetat i annat CRM system, som får sin vilja igenom. En del organisationer har sedan tidigare ett inarbetat CRM-system och känner inte behov av att byta CRM bara för att man byter till NetSuite för ekonomidelarna. De tänker att vi integrerar ihop lösningarna. Det finns idag många integrationslösningar på marknaden som knyter ihop externa CRM-system med NetSuite. Men handen på hjärtat, kan man undvika integrationer så bör man göra det.

  • Det kostar att ha flera olika system
  • Det driver kostnader med dubbla användarlicenser
  • Det kostar mycket att integrera lösningarna
  • Det kostar mycket att underhålla integrationen
  • Ni går miste om flera viktiga delar i den externa CRM-lösningen då givetvis inte allt mellan systemen integreras.

Kör man CRM inne i NetSuite har alla användare tillgång till all information om kunderna mm då allt ligger i ETT OCH SAMMA SYSTEM.

Det tog inte lång tid innan vi på SuiteCorner insåg att orsaken till att många kunder ville köra CRM utanför NetSuite berodde på att användarna upplevde att CRM processerna i NetSuite var otydliga. Det fanns för mycket funktionalitet som tog fokus från det som var viktigt för säljarna. Vi insåg att det helt enkelt fanns en stor förbättringspotential i grunduppsättningen för CRM-processerna. För att adressera detta tog vi för ett antal år sedan fram en unik CRM-paketering som vi kallar CRM Accelerate for NetSuite by SuiteCorner som vi idag använder i alla våra kundprojekt men som vi också använder för att hjälpa partners och kunder runt om i världen att fort och enkelt komma igång med CRM i NetSuite

Vad är CRM Accelerate for NetSuite by SuiteCorner?

SuiteCorner, som varit verksamma som partner till NetSuite sedan 2006, har alltså arbetat fram en CRM-paketering som lyfter standardprocesserna för CRM till helt nya nivåer! Nivåer som inneburit att många kunder lämnat SalesForce, Pipedrive och andra externa CRM-lösningar.

I paketeringen ingår en rad olika verktyg som helt enkelt skapar rätt förutsättningar för säljorganisationen.
Det vi lagt mest fokus på är att skapa en tydlig process för Prospektering, Leadbearbetning, driva sälj genom en Pipeline, ta hand om Leverans och Support av det som sålts, ta hand om befintliga kunder och att genom hela denna process ha koll på alla möten, telefonsamtal och andra uppgifter som ligger på en säljare att genomföra.

Utöver att vi skapat en tydlig process så har vi också gjort dessa flöden visuella med Boards for NetSuite och Reporter for NetSuite.

Boards for NetSuite by SuiteCorner.

Med Boards for NetSuite erbjuds ett grafiskt gränssnitt genom sk. kanban-tavlor. Genom att visualisera informationen som finns i NetSuite i den grafiska tavlan skapas en helt unik översikt och ett effektivt arbetssätt. Genom Boards for NetSuite drivs säljet snabbare och mer effektivt. I paketeringen ingår flera förkonfigurerade Boards-tavlor på Leads/Prospekt/Kund eller en Pipeline-tavla som i en och samma vy kan visualisera affärsmöjligheter, offerter och order. Just att se en individuell Pipeline för en säljare eller hela organisationen är det många kunder som efterfrågat genom årens lopp. Paketeringen rymmer även Boards-tavlor inom Phonecall, CRM Tasks, Support Cases eller Project och Project Tasks.

Med Boards for NetSuite är en användare i systemet inte längre bara hänvisad till olika traditionella listor som många gånger kan vara svårt att hitta i. Som produkt är Boards for NetSuite omfattande och om ni är intresserade av att läsa mer om Boards kan ni göra det här nedan.

Här kan ni läsa mer information om appen Boards for NetSuite som ingår i CRM Accelerate for NetSuite.

Reporter for NetSuite by SuiteCorner.

SuiteCorner har utvecklat en mycket sofistikerad rapportmotor som ingår i CRM Accelerate for NetSuite. Med appen Reporter for NetSuite kan vi använda obegränsat antal datakällor i er NetSuite-miljö och samla informationen i tydliga rapporter som även kan innehålla en mängd grafiska diagram eller nyckeltal. I stort sett all information som finns i NetSuite kan presenteras i samma rapport om så önskas! Rapporterna kan också presenteras direkt på användarens dashboard, köras på utvalda poster, mailas via WorkFlows och dessutom finns även möjligheten till drilldown till underliggande poster i systemet.  Inom CRM finns flera, mycket uppskattade, förkonfigurerade rapporter! Här nedan ser ni Sales Rep report direkt på användarens dashboard. Rapporten samlar ihop all relevant information om en säljare. Dess försäljning, prognoser/pipeline, viktiga kunder, antal telefonsamtal, möten mm. Allt i EN och samma rapport. Att som säljare eller säljchef få all information samlad på detta sätt är mycket uppskattat!

Här kan ni läsa mer information om appen Reporter for NetSuite som ingår i CRM Accelerate for NetSuite.

 

Budget for NetSuite by SuiteCorner.

Med appen Budget for NetSuite som också ingår i paketeringen CRM Accelerate for NetSuite erbjuds möjligheten att lägga upp budget mot valfria delar i NetSuite. Inom just säljorganisationer är det vanligt att man exempelvis vill kunna budgetera antal telefonsamtal eller möten som en säljare ska genomföra per dag, vecka eller månad. Eller varför inte budgetera antal nya leads/prospekts eller antal affärsmöjligheter som en säljare eller säljchef ska prestera. Med appen Budget for NetSuite by SuiteCorner är detta möjligt! Budgetsiffrorna kan sedan presenteras mot verkliga siffror i rapporterna som tas fram med Reporter for NetSuite!

Dun & Bradstreet Connect for NetSuite by SuiteCorner.

Håll era kunders namn, adressuppgifter och branschkoder automatiskt uppdaterade eller använd sökfunktionerna mot Dun & Bradstreets unika databas när ni lägger upp nya leads, prospekt eller kunder. En prospekteringsfunktion möjliggör också att ni kan tanka hem alla intressanta företag inom en viss bransch, region eller land.

Roles and dashboards

För att ge säljorganisationerna optimala gränssnitt har SuiteCorner säkrat upp ett antal olika roller och dashboards som ingår i paketeringen CRM Accelerate for NetSuite. Säljare, säljchefer eller marketingpersonal ska inte behöva leta efter uppgifterna som är relevanta i systemet. Vi har optimerat menyer och dashboards så att de följer effektiva CRM-flöden.

Implementering

Att implementera CRM Accelerate for NetSuite tar allt från några dagar till ett par veckor beroende på hur stor organisation det är och hur många personer som är involverade i olika CRM-processer. De allra flesta system är uppe och snurrar i produktion på 40 timmars insats! Vill ni också effektivisera er säljorganisation inom en vecka!?

Kontakta någon i vårt managementteam på SuiteCorner så berättar vi mer om hur CRM Accelerate for NetSuite kan effektivisera er säljorganisation!

Summering

Med CRM Accelerate for NetSuite får ni de CRM-verktyg som ni behöver för att verkligen effektivisera säljorganisationen. Ingen kan längre säga att det saknas gränssnitt eller funktioner. Allt finns där i NetSuite. ERP och CRM i ett och samma system. Ni slipper krångliga och dyra integrationslösningar och ni sparar massor av pengar på minskat antal olika system. Att ni har kunder, leverantörer, kontakter, partners, affärsmöjligheter, offerter, order, pipeline mm samlade i ett och samma system som resten av ekonomisystemet anser vi ska vara en självklarhet för alla som kör NetSuite som affärssystem. Andra CRM-lösningar behövs helt enkelt inte!

Jag vill här avslutningsvis trycka lite på det faktum att inget system i sig själv skapar sälj. Det är givetvis alltid människorna bakom som skapar möjligheterna. Systemet i sig själv är just ett systemstöd som ska underlätta affärerna. Hur man ska driva sin säljorganisation och människorna i dem för att få ut maximalt ur varje individ eller grupp finns det mängder av olika ”säljskolor”. I och med att vi på SuiteCorner har varit med så pass länge har vi sett vilken eller vilka arbetsmetoder som fungerar bäst.

Enkla mätbara mål som enkelt visualiseras för säljare och säljchefer är en bra början. Att som säljgrupp få alla individer att arbeta på liknande sätt brukar också vara bra. Just det sistnämnda brukar inte alltid vara så enkelt då många ”stjärnsäljare” alltid har sin egen modell på vad som är bäst… Ett unisont synsätt och arbetssätt inom CRM-processerna skapar ofta en bättre helhet och översikt för bolaget. Här kan SuiteCorner också hjälpa till med managementfrågor om så skulle önskas. Att coacha säljorganisationen till optimala arbetsmetoder är en viktig del av allt som berör CRM.

Kontakta oss på SuiteCorner så berättar vi mer om CRM Accelerate for NetSuite eller om hur vi kan hjälpa till att coacha säljorganisationen till bättre arbetsprocesser.

/Rikard Burman Holmgren, CEO

Se fler blogginlägg