subscriptions in NetSuite

Varför är abonnemang en bra affärsmodell?

Abonnemang är en populär affärsmodell eftersom den ger företag en stabil inkomstkälla och hjälper till att skapa långsiktiga relationer med kunderna

När kunder prenumererar på en tjänst eller produkt, betalar de regelbundet för tillgången eller tjänsten under en längre tidsperiod. Detta ger företaget en stabil och förutsägbar intäktsström som kan användas för att planera och investera i framtida tillväxt.

Abonnemang kan också hjälpa till att bygga långsiktiga relationer med kunderna. Genom att erbjuda en kontinuerlig tjänst eller produkt, ger företaget kunderna en anledning att återkomma och fortsätta att använda deras tjänster. Detta kan skapa lojala kunder som inte bara köper från företaget en gång utan återkommer för att använda deras tjänster över en längre period.

Abonnemang kan också hjälpa till att minska kundens tröskel för att köpa från företaget. Istället för att kunden måste köpa en produkt eller tjänst direkt och betala en stor summa på en gång, kan abonnemang erbjuda en lägre initial kostnad och fördela betalningen över tid, vilket kan göra produkten eller tjänsten mer tillgänglig för en större kundgrupp.

Abonnemang också hjälpa företag att behålla kunder på lång sikt. Genom att erbjuda kunderna en kontinuerlig och värdefull tjänst eller produkt, minskar risken att kunderna väljer att sluta använda företagets tjänster eller produkter och gå över till konkurrenterna.

Abonnemang blir därför en allt populärare affärsmodell för företag som vill ha stabila och förutsägbara intäktsströmar, bygga långsiktiga relationer med kunderna, minska kundens tröskel för att köpa, och behålla kunder på lång sikt.

Om ert företag använder NetSuite som affärssystem eller går i tankarna att byta till NetSuite och om ni vill använda en abonnemangsbaserad affärsmodell så kan SuiteCorner fort hjälpa ert företag igång med denna affärsmodell i NetSuite.

Läs mer om Subscription Management for NetSuite >>

/Daniel Remming

Se fler blogginlägg