Delete records with inline edit in NetSuite

Radera eller editera flera poster på en gång i NetSuite med ”Inline Edit”

Inline Edit är ett väldigt smidigt sätt att uppdatera eller radera flera poster på en gång i NetSuite.
Denna funktion editerar eller raderar posterna direkt utan att ni först måste klicka på en spara-knapp. Det är därför viktigt att ni använder funktionen med försiktighet.

Så här använder ni Inline Edit

 • Börja med att skapa en ny sökning eller kör en sökning som listar de poster som du vill radera eller editera.
 • Slå på ”Inline Edit” valet i menyraden under filtersektionen
 • Nu när ”Inline Edit” är påslaget visas en liten penna bredvid rubriken på varje kolumn som det går att editera.
 • Ni kan nu radera eller editer flera värden direkt i listan.

Editera flera poster med Inline Edit

Editera med Inline Edit i NetSuite

 • Om ni vill editera flera värden på en gång ställer ni er i fältet ni vill editera på den första raden.
 • Ändrar värdet, men lämnar inte fältet med markören.
 • Rullar sen ner till den sista raden
 • Håller ner SHIFT-tangenten
 • Markerar den sista raden. Nu blir alla rader markerade
 • Släpp upp SHIFT-tangenten
 • Tryck in tabb-knappen så att markören hoppar ett steg åt höger. Nu uppdateras alla fält som är markerade med samma värde

RADERA flera poster med Inline Edit

Delete records with inline edit in NetSuite

 • Om ni vill radera flera värden på en gång ställer ni er i ett fält som går att editera på den första raden.
 • Rullar sen ner till den sista raden.
 • Håller ner SHIFT-tangenten
 • Markerar den sista raden. Nu markeras alla fält mellan den första och sista raden
 • Gå ut i vänsterkanten, dra musmarkören över menyn, och klicka på Radera. Nu raderas alla poster.

Ni kan på detta sätt radera upp till 500 poster som är max antal rader som kan visas i en lista

Istället för att använda SHIFT-tangenten för att markera flera fält kan ni använda CTRL-tangenten. Håll ner CTRL-tangenten och markera de fält ni vill
editera eller radera.

Lycka till

 

Se fler blogginlägg