SSF KundCase header

Kundcase med Svenska Stöldskyddsföreningen

Idag är jag jätteglad att kunna dela med mig av ett nytt och väldigt roligt kundcase.

Vi på SuiteCorner har sedan 2022 haft förmånen att arbeta tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med
säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet).

I detta kundcase illustrerar vi hur NetSuite i kombination med våra tilläggsprodukter kan hjälpa ett företag med väldigt diversifierad verksamhet att ta ett stort kliv mot att uppfylla sina mål och visioner.

Utdrag ur kundcaset
Traditionellt har SSF arbetat med att förebygga fysiska brott som stölder och bedrägerier.
I takt med att omvärlden digitaliserats använder kriminella också den digitala världen för att begå brott som exempelvis bedrägeribrott och dataintrång.
Det vi ser hända nu är att fysiska och digitala brott alltmer smälter samman. SSF arbetar därför med flera brottsförebyggande initiativ, som exempelvis säkerhetskollen.se för att möta och adressera det förändrade brottsläget.

Som ett led i detta påbörjade SSF en intern digital transformation där de insåg att de behövde förändra, utveckla, förbättra och utvärdera sin egen IT-miljö för att stötta verksamhetens nya mål och vision.

Efter en noggrann sondering av över 30 leverantörer och system föll valet på SuiteCorner och NetSuite

 

Klicka här för att läsa hela kundcaset >>

 

 

Trevlig läsning
/Daniel

Se fler blogginlägg