Boards for NetSuite by SuiteCorner

Kanban Boards för alla processer i NetSuite

Visste ni att Kanban Boards kan användas nästan överallt i NetSuite för att effektivisera arbetet och skapa en unik överblick. Istället för att ni listar upp ert befintliga data med traditionella sparade sökningar så kan samma data visas i en Kanban Board.

Det blir tydligare var i processen något befinner sig då informationen automatiskt placeras ut i olika kolumner som representerar en status. Olika nyckeltal i headern på varje Kanban Board visar de summeringar som är av intresse.

Informationen i varje kort representerar en post i den tabell som visas upp. Att uppdatera utvalda fält direkt på kortet går också bra och ett kort kan flyttas med ”drag-and-drop” mellan kolumnerna. Ni behöver således inte klicka edit, söka upp ett fält i ett formulär för att ändra det och sedan trycka på spara. Allt sker istället direkt i Kanban tavlan. Ni erhåller också en mycket bättre översikt på all information. Som användare upplevs arbete också roligare om man arbetar i detta grafiska gränssnitt.

projekthantering boards för NetSuite

När Kanban Boards for NetSuite by SuiteCorner installeras finns flera förkonfigurerade Kanban-tavlor inom CRM, Projekt och Support. Det är mycket enkelt att modifiera vilken information som ska visas i de förkonfigurerade tavlorna men det är också enkelt att konfigurera en helt egen Kanban-tavla på ett custom record eller någon helt annan tabell. Inga programmeringskunskaper krävs för att modifiera eller konfigurera helt egna Kanban-tavlor.

Ett exempel på ett annat användningsområde för ekonomipersonal:

Varje månad finns massor av återkommande ekonomiuppgifter som måste göras runt varje månadsstängning. Systemet genererar automatiskt nya uppgifter som presentas i en Kanban-tavla för ekonomipersonalen. Aktiviteterna har status Not started, In progress eller Completed. Ekonomipersonalen drar korten till In Progress när delaktiviteten startas. Drar sedan kortet till Completed när det är klart. Givetvis kan också ett kort dras direkt från Not Started till Completed. Berörd personal får koll på att alla aktiviteter genomförs och olika chefer kan direkt se om uppgifterna påbörjats eller avslutats.

Kanban Boards for NetSuite är tillgängligt för alla kunder eller partners i världen. Där NetSuite finns kan ni hitta add-ons från SuiteCorner.

Här kan ni läsa mer om Kanban Boards for NetSuite by SuiteCorner.

SuiteCorner har snart 2 decenniers erfarenhet av NetSuite och jag brukar avsluta en del av mina inlägg med information om att jag gärna delar med mig av min erfarenhet. Vill ni boka ett 30 minuters kostnadsfritt möte med mig kan ni göra det här.

/Rikard Burman Holmgren
CEO SuiteCorner

 

Se fler blogginlägg