Få tillgång till din NetSuite data via ODBC

Även om NetSuite erbjuder bra verktyg för analys och uppföljning är det ändå många företag som har andra system för Business Intelligence. Dessa system behöver då tillgång till den affärsdata som finns i NetSuite.

Visste du att NetSuite erbjuder möjligheten att läsa ut denna data via ODBC (även JDBC eller ADO.NET)?

Det innebär att man utan några programmeringsinsatser kan få data utläst till exempelvis Microsoft Excel eller de flesta vanliga BI programmen.

Kontakta oss gärna om ni har liknande behov!

Se fler blogginlägg