Boards for NetSuite by SuiteCorner

Bli mer effektiv i er support och erhåll samtidigt förbättrad översikt!

Använder ni NetSuite för support & ärendehantering? Eller ni kanske funderar på att börja använda NetSuite inom detta område. I grundlicensen till affärssystemet NetSuite ingår all grundläggande funktionalitet som behövs men för att uppnå liknande systemstöd som renodlade supportsystem behöver man installera en del olika tillägg.

Den här artikeln visar hur tillägget Boards for NetSuite by SuiteCorner ökar effektiviteten och visibiliteten när ni arbetar med supportärenden i NetSuite.

Support Board

Med Boards for NetSuite kan alla supportärenden i systemet presenteras och hanteras i en kanban-tavla som heter Support Board. Varje kolumn i tavlan representerar ärendenas olika status. Not Started, In Progress, Escalated, Re-Opened och Closed. Varje kort i tavlan representerar ett support case. Nya support case som kommer in i systemet hamnar automatiskt i kolumnen Not Started. Om ni använder funktioner för automatisk tilldelning kan ärendet redan från början ligga tilldelat en Support Rep.

Den Support Rep som börjar arbeta med ett ärende drar kortet från kolumnen Not Started och släpper det i kolumnen In Progress. När kortet släpps sätts automatiskt status till In Progress och ärendet blir även tilldelat till den person som drar kortet.

Snabbmenyer

På kortet/supportärendet finns en meny där ni finner flera snabbkommandon för att enkelt kunna utföra de viktigaste funktionerna runt ett supportärende.

E-post, uppgifter, möten, registrera tid är exempel på vanligt förekommande aktiviteter.

Genom att dubbelklicka på ett kort så öppnas standardformuläret för ärendet i NetSuite.

 

Filter i Support Board

Längst upp i Support Board finner ni en kraftfull filterfunktion. Här kan ni exempelvis filtrera fram era egna supportärenden eller ärenden i en viss kategori. Det är också enkelt att konfigurera egna filter.

 

Summering

Med Boards for NetSuite går det snabbare att administrera ett ärende genom drag-and-drop och snabbval i menyerna. Ni får också en förbättrad översikt på alla ärenden som ligger i systemet och kan snabbare ta beslut om olika åtgärder. Det är också roligt att arbeta i grafiska gränssnitt!

Boards for NetSuite är ett tillägg från SuiteCorner och de sk. kanban-tavlorna kan användas på en mängd olika områden i NetSuite. Utöver den Support Board som ingår finns flera förkonfigurerade kanban-tavlor inom CRM eller Projekt. Boards for NetSuite by SuiteCorner kan också enkelt installeras i alla NetSuite-miljöer samt är tillgänglig för alla kunder och partners världen över. Boards for NetSuite är 100% byggt för NetSuite och körs 100% i NetSuite.

Andra tillägg som kan vara aktuella om man vill uppnå samma funktionalitet som finns i renodlade supportsystem är en chat-funktion. På marknaden finns flera olika chat-funktioner som kan användas i NetSuite som ökar tillgängligheten i er support. Kontakta oss på SuiteCorner så berättar vi mer om hur man sätter upp en optimal support med systemstöd i NetSuite.

Här kan ni läsa mer om Boards for NetSuite.

/Rikard Burman Holmgren, CEO

Se fler blogginlägg