NetSuite ERP

Det moderna ERP-systemet för molnet

NetSuite ERP

Varför NetSuite ERP?

Traditionellt har ERP (Enterprise Resource Planning) system varit tunga och komplexa system som krävt installation, drift och underhåll internt på företaget vilket ofta varit en dyr och hög teknisk tröskel att ta sig över och förvalta. Det här gäller inte för NetSuite ERP.

NetSuite ERP är en så kallad molntjänst där drift, underhåll, backups och systemuppdateringar av systemet sköts åt dig. Du kan använda det var som helst utan att vara knuten till företagets nätverk. Det ger också möjligheter för NetSuite ERP att snabbt växa och skala upp i takt med ditt företags behov.

När vi pratar om att “skala upp” menar vi till exempel följande tre saker:
1) Månatliga transaktionsvolymer, där rapporter och processer kan försenas om man slår i taket. Här har Netsuite ERP klara och tydliga verktyg för att i god tid kunna se när gränserna behöver höjas.

2) Antalet användare, om antalet användare ökar snabbt kan det vara svårt att hålla rätt på vilka licenser som finns, är dom rätt och tillräckligt många för våra behov? Precis som med transaktioner så har NetSuite ERP verktyg för att enkelt se antal, status etc och att se till att företagets behov av licenser kan mötas snabbt.

3) Prestanda, med högt tryck på olika tjänster i systemet, som t ex många samtidiga importer, exporter etc kan göra ett underdimensionerat system trögt och ohanterligt. NetSuite ERP molntjänst hanterar det här åt er oavsett om det handlar om högt tryck vid ett årsbokslut eller en internationell expansion.

NetSuite ERP

Flexibelt nog för att växa med ditt företag

Att ett system behöver vara flexibelt nog för att långsiktigt kunna växa i funktionalitet i takt med företagets behov är idag en självklarhet för alla företag med framtida tillväxt i sina planer.

Då Netsuite är en plattform som tillåter att man slår ihop affärssystem, ekonomisystem, resursplanering, kundrelationshantering inklusive rapportering på en plats så finns alla möjligheter att supporta såväl en liten startup som en hel multinationell koncern.

NetSuite ERP är ett modulärt system, gjort för att kunna byggas ut med funktionalitet allt eftersom företagets behov förändras, till skillnad från färdiga installerbara paketlösningar där man blir sittande med det man köpte från början.

NetSuite omfattar så många olika delsystem och tjänster som kan samverka, att man kan börja enkelt med att börja jobba med CRM eller fakturering, för att sen i egen takt addera funktionalitet som t ex färdiga branschlösningar, Add-Ons eller kundspecifika anpassningar från SuiteCorner i den takt som just ditt företag behöver.

NetSuite ERP NetSuite Sverige netsuite-partner

Fördelar som finns med NetSuite ERP

Tillgång till ditt data, var som helst, närsomhelst.
Med NetSuite ERP som molntjänst behöver du bara internet och en browser för att ha full koll när du behöver det.

Framtidssäkrat och flexibelt system
NetSuite ERP erbjuder ett stort antal moduler och färdiga lösningar för att passa i princip alla olika typer av marknaders behov, NetSuite är därutöver öppet för kundspecifika lösningar som kommer att fungera även efter systemuppdateringar.

Automatiska centrala uppdateringar
Systemet kommer alltid att köra den senaste uppdateringen för alla användare utan tidskrävande manuella uppdateringar.

En och samma källa för affärskritiskt data.
Att veta att ditt företags kritiska affärsbeslut alltid tas baserat på gemensamt överenskomna rapporter och indikatorer, inte på någons egna beräkningar i excel ger en trygghet att alla har tillgång till samma beslutsunderlag.

Inga resurser vikta för drift, underhåll, uppgraderingar och backups.
Då NetSuite ERP är en molntjänst sköts all normal drift etc av tjänsteleverantören utan att du behöver köpa in personal, servrar etc för att hantera ditt ERP system.

Mer automatisering, mindre manuell handpåläggning
Från rapporter och KPIer till bokföring och liknande, alla använder samma verktyg för konsistenta resultat.

Netsuite Sverige - kontakta Suite corner

Vill du veta mer om NetSuite ERP?

Boka ett kostnadsfritt möte med en från oss på SuiteCorner Sverige så går vi tillsammans igenom NetSuite ERP och hur vi kan se till att ni hamnar rätt utifrån era behov. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Boka demo