Prenumerationssystem NetSuite

Effektivisera personaluthyrningen med NetSuite från Oracle

  • Arbeta i tydliga processer från start till avslutat uppdrag
  • Få bättre koll på er lönsamhet i avtalen
  • Minska administrationen i uthyrningsprocessen
  • Kraftfulla CRM-lösningar inkluderade
  • Automatiserad rapportering internt och till kund
  • Smidiga rutiner runt tidrapportering och utlägg
  • Fakturering med stöd för självfakturering
  • Ekonomisystem med stöd för koncerner, projekt, support mm
  • Oracle NetSuite – världsledande affärssystem i äkta molntjänst

Beställ mer information om NetSuite och lösningar runt bemanningsföretag och personaluthyrning

Jag vill ta del av mer information och prissättning

Vad innebär personaluthyrning i NetSuite

En rad olika systemlösningar runt bemanningsföretag och personaluthyrning finns samlade i lösningen. Vi vet att olika branscher har olika behov och det är enkelt att konfigurera systemet med det som är unikt för just er.

Hela lösningen vilar i ett standardiserat affärssystem som heter NetSuite från Oracle. NetSuite som affärssystem rankas som världsledande av bl.a Gartner och lösningen innehåller ett komplett ekonomisystem med stöd för koncerner, CRM, projekt och en rad andra moduler. NetSuite är en äkta molntjänst och finns dessutom tillgängligt på +20 olika språk inkl. svenska! Har ni utländsk personal kan olika användare ha olika språk i systemet.

Boka en demo av modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning här eller läs mer här nedan.

Boka demo

Uppdrag, Avtal, Medarbetare och Kandidater

Uppdrag som ni administrerar i NetSuite kan automatiskt publiceras på er webb om så önskas. Givetvis behöver ni inte använda denna funktion om ni redan har fungerande lösningar för detta område.

Hantera därefter hela avtalsprocessen när ni hittat rätt resurs till uppdraget. Med digital signering får ni en helt och hållet papperslös tillvaro. Avtalet med alla detaljer och överenskommelser ligger sen som grund i systemet under hela leveransen.

I ett omfattande medarbetar-register håller ni koll på alla anställda, underkonsulter eller kandidater.

Boka demo

Rapportering & Prognos

Modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning innehåller ett antal olika rapporter, grafer och nyckeltal som är framtagna med fokus på branschbehoven. Alla standardrapporter kan också modifieras om det finns särskilda önskemål. Här nedan finner ni exempel på några utvalda rapporter.

Uppdraget/Projektet – Detaljerad rapport om ett enskilt uppdrag eller projekt. Med olika filter bestämmer ni detaljnivån i rapporten. Inkludera exempelvis Gannt direkt i rapporten.

Kund – En summerad rapport över alla pågående uppdrag/projekt hos en och samma kund. Den här rapporten passar utmärkt att även skicka till kund löpande under uppdraget projektet för att ge kunden ökad insyn.

Total uppdragsöversikt – Ger en unik överblick på hur uppdragen/projekten går hos respektive säljare. Rapporten blickar både bakåt och framåt och ger således en prognos om vad som är på gång.

Många standardiserade sälj- och ekonomirapporter finns också tillgängliga.

Alla uppdrag skapar också utmärkta förutsättningar till prognoser vilket gör att ni får full koll på kommande intäkter.

Boka demo

Uppdrag / Projektbudget

Det har aldrig tidigare varit så enkelt som det är nu att hantera budget på uppdrag/projekt  i NetSuite. Med en knapptryckning skapas alla budgetrader upp automatiskt utifrån uppdragets/projektets schemalagda aktiviteter. Budgetraderna kan också grupperas.

Resultatet i budgeten kan ligga som ”Baseline” och budgeten kan därefter modifieras löpande fram till uppdraget/projektets avslut. Att mäta faktiska utfall mot budget ingår i flera förkonfigurerade rapporter.

Boka demo

Förenkla er administration med effektiva processer

Från registrering till godkännande (internt eller externt) till fakturering och självfakturering.

Underkonsulter eller anställda medarbetare tidrapporterar och utläggsredovisar i moderna och användarvänliga gränssnitt på webben eller i mobilappen. Tidrapporter och utlägg kan godkännas av interna användare eller av externa användare hos slutkunden om så önskas. Godkända underlag går vidare till fakturering som i sin tur kan ligga till grund för självfakturor som automatiskt kan genereras upp för underkonsulter i egna bolag.

Minimal handpåläggning behövs för att hantera alla dessa processer i NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning!

Uppdrag & Projektfakturering

Oavsett om uppdraget sker på löpande räkning, månadsarvoden, milstolpar eller andra överenskommelser runt debitering har standardsystemet starka faktureringsmöjligheter att erbjuda. Modulen möjliggör att ni kan bifoga tidrapporter eller andra relevanta uppdragshandlingar till fakturan med automatik.

En tydlig fakturering med rätt underlag skapar förutsättningar för en god relation med kunderna!

Boka demo

Integration mot Office 365 eller Gmail

Genom samarbeten med SuperSync kan vi erbjuda möjligheter att synkronisera e-post mellan exempelvis Outlook och NetSuite. Möten kan också synkroniseras mellan systemen. All kommunikation sparas ned på kunderna och kontakterna i NetSuite och ni får där en unik samlad bild även om ni är flera personer som arbetar mot samma kund.

Boka demo

Implementering

NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan implementeras på mycket kort tid. I ett intensivt projekt som vi kör tillsammans med kunden installerar vi och konfigurerar lösningen så att den verkligen passar varje kunds behov. Vi vet att om vi jämför NetSuite med andra liknande affärssystem på marknaden genomför vi implementeringsprojektet upp till 5 ggr fortare än konkurrenterna. Vi har fokuserat 100% på NetSuite i snart 20 år och vi vet att NetSuite kan implementeras mycket snabbt. Vi kallar ibland vår implementeringsmetodik för Project Accelerate!

Demo

Demo av NetSuite med modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning kan erhållas kostnadsfritt av oss på SuiteCorner. Vi sätter gärna upp ett möte där vi visar och guidar er genom de olika lösningarna. Systemlösningen passar såväl små som större företag och organisationer. Många kunder ligger mellan 20-500 användare men vi har både mindre och ännu större kunder som kör NetSuite!

Nedan presenteras några utvalda produktblad som visar ett axplock av några funktioner och finesser. Tveka inte att kontakta oss för närmare presentation av lösningarna.

Produktblad Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite

Övergripande beskrivning av lösningarna (7 sidor)

Produktblad CRM Accelerate i NetSuite

Övergripande beskrivning av CRM-delarna i lösningen

NetSuite som ekonomi- och affärssystem

Läs mer om det kraftfulla ekonomi- och affärssystemet NetSuite från Oracle. Vi på SuiteCorner har en unik paketering som möjliggör mycket snabb implementering.

Nästa steg

Kontakta en säljare hos SuiteCorner eller boka en demo så berättar vi mer om licens- och uppsättningskostnader.

Boka demo

Kontakta oss

Kontakta SuiteCorner för ett möte angående modulen Bemanningsföretag & Personaluthyrning i NetSuite så berättar vi mer om möjligheterna.
Telefon: 08-505 65 210